Podręczniki

Rok szkolny 2022/23.

Podręczniki do języka polskiego, historii  dla klas I to wydanie z roku 2022 r. Podręcznik do EDB w klasach pierwszych – będzie obowiązywało wydanie starsze.

Podręczniki 2022/23 dla klas I-IV

Partnerzy