Strefa rodzica

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022
Druk usprawiedliwienia nieobecności
Harmonogram zebrań z rodzicami 2021/2022
Program naprawczy frekwencji uczniów
Bezpieczeństwo - profilaktyczne działania MON
Wychowawcy klas - inf. dla rodziców i uczniów
E-papierosom mówimy NIE - ostrzeżenie!
RODO - TECHNIKUM INFORMATYCZNE
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Postępowanie w syt. zagrożenia bezpieczeństwa
Zakres zadań pielęgniarki szkolnej
 
 

Partnerzy