Harmonogram rad pedagogicznych 2021/2022
Szczegółowy plan pracy wychowawcy
Postępowanie w syt. zagrożenia bezpieczeństwa
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego LO

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Plan rozwoju zawodowego Krzysztof Krauza
Sprawozdanie - plan rozwoju zawodowego Krzysztof Krauza
Zakres pracy doradcy zawodowego Krzysztof Krauza
Sprawozdanie Koło Wolontariatu Krzysztof Krauza
Analiza przypadku ucznia z problemami Krzysztof Krauza
"Wpływ mowy ciała na rozmówcę" Krzysztof Krauza
Posttest i pretest Mowa ciała Krzysztof Krauza
Program - doradztwo zawodowe Krzysztof Krauza
Sprawozdanie z działalności SzOK Krzysztof Krauza
Aktywne metody..... Krzysztof Krauza
Pomoce i literatura Krzysztof Krauza
Prezentacja projekt Krzysztof Krauza

Partnerzy