Warsztaty ze Szkolnego Bezpieczeństwa Cyfrowego 5-06-2017

SDBC w koszalińskim PublicznymTechnikum Computer College rozpoczął się od spotkania z panią dyrektor Małgorzatą Śliwińską. Podczas rozmowy omówione zostały korzyści, które może przynieść szkole udział w projekcie "Cyfrowo Bezpieczni". Edukator zachęcił szkołę do wzięcia udziału w konkursie „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!" oraz przekazał materiały (plakaty, poradniki, płyty CD) dla nauczycieli, uczniów i rodziców.

Zainteresowanie wzbudziło spotkanie z całą społecznością szkolną, podczas którego młodzież miała czas na refleksję dotyczącą bezpiecznych spotkań z osobami poznanymi w sieci, zniesławienia i e-finansów.

Najwięcej wrażeń i emocji przyniosły warsztaty, które zostały przeprowadzone z uczniami trzech klas. Młodzież dyskutowała o sextingowych materiałach umieszczanych w sieci, o sztuce podejmowania właściwych wyborów przy kreowaniu własnego wizerunku, o cyfrowym śladzie oraz o odpowiedzialności karnej sprawców i świadków cyberprzemocy.

Po warsztatach z młodzieżą miało miejsce spotkanie z nauczycielami, podczas którego zaprezentowane zostały główne założenia i cele projektu. Ponadto edukator omówił zasady udziału w konkursie „Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!", a także zaprezentował bibliotekę materiałów (scenariusze i filmy) dla rodziców i nauczycieli dostępną na stronie projektu.

Choć Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego dobiegł końca, to cała społeczność szkolna opowiedziała się za potrzebą kontynuacji doskonalenia swoich umiejętności w mądrym i bezpiecznym poruszaniu się po cyfrowym świecie. (źródło tekstu: https://www.cyfrowobezpieczni.pl)

Partnerzy