Warsztaty WOPR Szczecin 7-11-2017

Uczniowie LO i TI Computer College wzięli udział w warsztatach pierwszej pomocy przeprowadzonych przez członków WOPR Szczecin. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane przez Marszałka Województwa i Wojewodę i jest częścią programu "Profilaktyka bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Warsztaty podzielono na trzy etapy: podstawowe zabiegi resuscytacji; obsługa defibrylatora AED; bezpieczne postępowanie w przypadku zadławienia.

Partnerzy