Plastyk zaprasza na Wieczornicę Historyczną 6-02-2017

Dyrektor Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie mgr Marzena Jermak serdecznie zaprasza na Wieczornicę Historyczną. Spotkanie rozpocznie się 7 lutego 2017 r. (wtorek) o godz. 16.30 w budynku Zespołu Szkół Plastycznych w Koszalinie na ulicy Racławickiej 9 w sali 46. Wątkiem przewodnim będą prelekcje poświęcone Żołnierzom Wyklętym - zapomnianym bohaterom historii. Przewidywane zakończenie wieczornicy o godzinie 18.45.


PROGRAM SPOTKANIA

16.30 Powitanie, wystąpienia gości

16.50 prof. zw. dr hab. Bogusław Polak
Konspiracja antykomunistyczna. Wyzwolenie czy nowa okupacja?

17.10 dr Zenon Kachnicz
Z konspiracji antykomunistycznej na Ziemi Koszalińskiej – szkic o bohaterach

17.25 prof. dr hab. Michał Polak
ppr. Zdzisław Badocha „Żelazny" – wspomnienie o młodym bohaterze

17.40 prof. dr hab. Waldemar Handke
Konspiracja antykomunistyczna na Ziemi Wielkopolskiej

17.55 dr Wojciech Grobelski
Koszalińskie tropy Wyklętych

18.10 mgr Marzena Jermak
Sytuacja polskich pisarzy w pierwszych latach po II wojnie światowej

18.25 Część artystyczna

Partnerzy