Obóz szkoleniowy dla klasy wojskowej w ramach programu MON 15-06-2019

W minionym roku Computer College jako jedyna szkoła w Koszalinie zakwalifikowała się do „Pilotażowego programu wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Jest to przedsięwzięcie realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Zgodnie założeniem programu uczniowie II W LO zostali objęci pięciodniowym szkoleniem wojskowym. Od 10.06 do 14.06.2019 w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie pod  nadzorem najlepszej wojskowej kadry odbyli szereg ćwiczeń i wchłonęli ogrom wiedzy. Marsz według azymutu, maskowanie ludzi, uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wykonanie stanowiska ogniowego to zaledwie skromna jej część. Wkrótce zamieścimy jeszcze więcej zdjęć.

Partnerzy