Nasi uczniowie otrzymali stypendium Prezesa Rady Ministrów 30-11-2016

28 listopada w Delegaturze Kuratorium Oświaty w Koszalinie odbyła się uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Stypendystami zostają najzdolniejsi uczniowie szkół średnich – może to być to być uczeń z najwyższą średnią ale również osoba o wybitnych, ukierunkowanych uzdolnieniach, które są poświadczone oceną celującąw wybranej dziedzinie wiedzy i co najmniej ocenami dobrymi z pozostałych przedmiotów.
Computer College może poszczycić się dwójką laureatów. Stypendium otrzymali Natalia Dyrda i Marcin Hliwa. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Partnerzy