Konferencja w Gozdowicach 26-05-2017

16 maja 2017 roku Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie zorganizował w Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach konferencję adresowaną do szkół realizujących innowacje pedagogiczne w zakresie edukacji obronnej.
Konferencja miała na celu spotkanie nauczycieli prowadzących klasy tzw. „mundurowe", wymianę doświadczeń w zakresie prowadzenia tzw. „klas mundurowych" oraz wypracowanie płaszczyzny do wzajemnej współpracy w tym również z Marszałkiem Województwa Zachodniopomorskiego oraz Dowódcą 5 Pułku Inżynieryjnego w Szczecinie Podjuchach.
Kolejną misją przedsięwzięcia było bliższe zapoznanie uczniów z historią walk Państwa Polskiego o Pomorze Zachodnie, zwłaszcza stoczonych w początkach państwa polskiego przez Piastów oraz walk I Armii Wojska Polskiego w ramach „Operacji Berlińskiej" podczas II Wojny Światowej.
Uczestnicy mieli możliwość poznania przebiegu bitwy stoczonej przez Mieszka I w dniu 24 czerwca 972 roku, zwiedzenia Muzeum Pamiątek 1 Armii Wojska Polskiego w Mieszkowicach, zapoznania się z rejonem forsowania Odry oraz przebiegiem walk w dniach 16 – 17 kwietnia 1945 roku, zwiedzania muzeum i cmentarza wojennego 1 Armii Wojska Polskiego, a także złożenia wiązanek kwiatów na terenie cmentarza.
Spotkanie zakończył wspólny obiad oraz uroczyste spotkanie uczestników z Marszałkiem Województwa, Dowódcą 5 Pułku Inżynieryjnego, Burmistrzami Gmin Cedynia i Mieszkowice.

Partnerzy