Podręczniki

Podręczniki dla młodzieży na rok szkolny  2017/2018

Publiczne Technikum Informatyczne - I klasa
Publiczne Technikum Informatyczne - II klasa
Publiczne Technikum Informatyczne - III klasa
Publiczne Technikum Informatyczne - IV klasa

Informacja o podręcznikach dla klas II -III -IV

Podręczniki w wyżej wymienionych klasach są kontynuacją programów nauczania lat poprzednich. Należy zatem zakupić podręczniki tego samego wydawnictwa, jako kontynuację.

Partnerzy