Podręczniki

Podręczniki dla absolwentów szkół podstawowych na rok szkolny  2019/2020

Publiczne Technikum Informatyczne - I klasa

Podręczniki dla absolwentów gimnazjów na rok szkolny 2019/2020

Publiczne Technikum Informatyczne - I klasa
Publiczne Technikum Informatyczne - II klasa
Publiczne Technikum Informatyczne - III klasa
Publiczne Technikum Informatyczne - IV klasa

Partnerzy