Egzamin zawodowy

Szanowni uczniowie Publicznego Technikum Informatycznego „ Computer College"! Prezentujemy harmonogram części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.Sesja zimowa 2018.

Egzamin zawodowy 2018 r.-część pisemna i praktyczna

Partnerzy