Egzamin zawodowy

Egz. zawodowe 2021/2022 - cz. teoretyczna - INF.02
Egz. zawodowe 2021/2022 - cz. teoretyczna - EE.08
Egz. zawodowe 2021/2022 - cz. teoretyczna - EE.09
Egz. zawodowe 2021/2022 - cz. praktyczna - INF.02
Egz. zawodowe 2021/2022 - cz. praktyczna - EE.08, EE.09
Egz. zawodowe 2021/2022 - cz. prakt. - E.12, E.13, E.14
Szczegółowe wytyczne - COVID -19

Partnerzy