Egzamin zawodowy

Informujemy, że termin składania deklaracji na egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie na sesję zimową 2020r. (styczeń-luty 2020r.) upływa 09 września 2019r. Wypełnione deklaracje należy złożyć w sekretariacie szkolnym. Deklaracje składają uczniowie przystępujący do egzaminów poprawkowych - egzamin E.12; E.13; E.14 oraz uczniowie klas czwartych - egzamin E.14. Deklaracje na dany egzamin do pobrania poniżej.

Deklaracja na egzamin zawodowy E.12
Deklaracja na egzamin zawodowy E.13
Deklaracja na egzamin zawodowy E.14
Egzamin zawodowy pisemny - harmonogram
Egzamin zawodowy praktyczny - harmonogram

Partnerzy