Technik programista

Technikum TEB Edukacja w Koszalinie

Technik programista – klasa patronacka Cisco Networking Academy.

Opis potencjalnego kandydata:

 • Fascynują Cię aplikacje i chcesz nauczyć się je programować
 • Uwielbiasz świat technologii i marzy Ci się, żeby go współtworzyć?
 • Obiektem Twojego pożądania jest programowanie obiektowe?
 • Chcesz mieć dobrze płatny zawód i bez problemu znaleźć pracę na całym świecie?
 • Kiedy wołają Cię znajomi, odpowiadasz “Już IDE!”? A Twój pies wabi się JSON?

Rozpocznij naukę na kierunku technik programista i rozwijaj z nami swoje programistyczne supermoce!

CISCO NETWORKING ACADEMY

Co zyskujesz?

– obowiązkowe kursy Programming Essentials in Python (50h) i Wprowadzenie do cyberbezpieczeństwa (15h)
– nauka z instruktorem Cisco Networking Academy
– dostęp bazy kursów online zakończonych certyfikatami
– dla najlepszych bezpłatna możliwość zdania międzynarodowego egzaminu PCAP – Python Certified Associate Programmer

 

Czym zajmuje się Technik programista?

Technik programista to idealny zawód dla miłośników nowoczesnych technologii, komputerów, aplikacji internetowych i mobilnych, czyli szeroko rozumianej branży IT. Programowanie obecnie rządzi światem. Kod napędza biznes, ożywia maszyny, steruje robotami, automatyzuje procesy, rządzi produkcją, stanowi DNA gier, kontroluje inteligentne domy. Programiści praktycznie tworzą świat XXI wieku, dlatego jako technik programista będziesz mieć możliwość nie tylko bardzo szybko znaleźć pracę, ale też pracować zdalnie, założyć własną firmę, a także rozwijać się dalej na studiach.

Nauka w TEB Technikum to w praktyce kod dostępu do świata nowoczesnych technologii, więc przyjdź do nas i zaprogramuj się na sukces!

Zdobywane umiejętności:

W trakcie nauki na kierunku Technik programista zdobędziesz wiedzę i umiejętności między innymi w zakresie:

 • tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 • tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 • programowania aplikacji internetowych,
 • tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią,
 • projektowania, programowania i testowania zaawansowanych aplikacji webowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji desktopowych,
 • projektowania, programowania i testowania aplikacji mobilnych.

 

Przedmioty zawodowe

W trakcie nauki masz szansę rozwijać swoją wiedzę w ramach następujących przedmiotów zawodowych:

 • Przygotowanie do zawodu programisty
 • Bazy danych
 • Strony i aplikacje internetowe
 • Podstawy programowania
 • Aplikacje desktopowe i mobilne
 • Aplikacje webowe
 • Tworzenie i zarządzanie bazami danych
 • Tworzenie stron i aplikacji internetowych
 • Tworzenie aplikacji desktopowych
 • Tworzenie aplikacji mobilnych
 • Tworzenie aplikacji webowych
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język angielski zawodowy

Praktyki zawodowe i egzaminy:

 • Nauka w Technikum to nie tylko teoria. W trakcie kształcenia weźmiesz również udział w praktykach zawodowych.
 • Praktyki zawodowe trwają 8 tygodni
 • (280 godz., ich termin może ulec zmianie):
 • w klasie II – 140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu
  w klasie IV -140 godz. – 4 tygodnie w 1 półroczu
 • i odbywają się w miejscach zapewniających rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.
 • W trakcie nauki czekają Cię dwa egzaminy zawodowe, po zdaniu których możesz uzyskać tytuł Technika programisty.
 • Egzamin jest podzielony na dwie części – praktyczną oraz teoretyczną i przeprowadzane są oddzielnie dla każdej kwalifikacji:
 • – INF.03.odbywa się pod koniec 2 półrocza klasy II
  – INF.04.odbywa się pod koniec 1 półrocza klasy V

 

Dokumenty, które uzyskasz po zakończeniu nauki:

 • świadectwo ukończenia szkoły
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej
  – INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  – INF.04 Projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
  wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną po zdanym egzaminie
 • państwowy dyplom zawodowy wydany przez OKE w przypadku zdania egzaminów zawodowych z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie
 • świadectwo dojrzałości wydane przez OKE dla absolwenta, który zdał egzamin maturalny

Praca

Jako absolwent kierunku Technik programista będziesz mógł podjąć pracę w:

 • firmach zajmujących się tworzeniem aplikacji mobilnych, projektowaniem UI, modelowaniem, projektowaniem i drukiem 3D,
 • firmach zajmujących się tworzeniem aplikacji webowych i programów desktopowych,
 • firmach zajmujących się projektowaniem, tworzeniem i obsługą systemów informatycznych,
 • firmach zajmujących się hostingiem oraz projektowaniem, tworzeniem i administracją witryn internetowych oraz innych technologii webowych,

Partnerzy