Rekrutacja 2020/21

Szanowny Uczniu, serdecznie zapraszamy do wspólnej nauki.

Publiczne Technikum Informatyczne "Computer College" jest szkołą bezpłatną. Szkoła nie jest umieszczona w systemie rekrutacji elektronicznej Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego tylko dlatego, że nie jest szkołą prowadzoną przez samorząd.


1. Informacja dot. rekrutacji

Z uwagi na nowe wytyczne dot. ochrony danych osobowych nie możemy opublikować wyniki rekrutacji do szkół "Computer College"

Informujemy, że wyniki są dostępne w sekretariacie szkoły. Na żądanie zainteresowanych wyniki możemy wysłać mail'em na adresy wskazane w podaniu.

Regulamin rekrutacji do PTI 2020/2021
Terminy rekrutacji na rok 2020/2021
Podanie Technik Informatyk PTI 2020 / 2021
Podanie Technik informatyk i e-sport 2020/2021
Podanie Technik fotografii i multimediów 2020/2021
Nowość! Program "Klasa ECDL" dla pierwszoklasistów!

Partnerzy