Harmonogram rad pedagogicznych 2021/2022
Szczegółowy plan pracy wychowawcy
Postępowanie w syt. zagrożenia bezpieczeństwa
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego PTI

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Plan pracy doradcy
Krzysztof Krauza
System kształcenia
Krzysztof Krauza
Plan rozwoju zawodowego Krzysztof Krauza
Sprawozdanie do dyrektora
Krzysztof Krauza
Program Koła Walontariatu
Krzysztof Krauza
Konkurs "3xi" Sprawozdanie Krzysztof Krauza
Program
Krzysztof Krauza
Kreowanie wizerunku
Krzysztof Krauza
Pomoce i literatura
Krzysztof Krauza
IPD
Krzysztof Krauza
Opis praktykantka
Krzysztof Krauza

Partnerzy