Konkurs "3xi" III edycja 2017 22-11-2016

Computer College od 10 lat jest inicjatorem i organizatorem konkursu informatycznego pod hasłem „Informatyka, Informacja, Infostrada 3 x i". Po raz pierwszy konkurs odbył się w 1996 roku. Udział w konkursie wzięli uczniowie szkół średnich z całego kraju: m.in. z Poznania, Legnicy, Katowic, Piotrkowa Trybunalskiego, Kołobrzegu, Koszalin, Świdwina, Szczecinka, Świdnica, Szczecina, Słupska, Koła, Sopotu, Stargardu, Puław. Tematem konkursu zawsze są zagadnienia związane z szeroko rozumianą informatyką. W 2014 r. zmieniliśmy formułę i chcąc dać możliwość wykazania się uczniom młodszym zainicjowaliśmy organizację konkursu informatycznego dla uczniów gimnazjów z powiatu koszalińskiego.
Uczestnikiem konkursu jest szkoła reprezentowana przez swoich uczniów – każda szkoła prowadzi eliminację wewnętrzne, we własnym zakresie i według własnych zasad. Podczas ostatniej edycji uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością rozwiązywania podstawowych zadań z szyfrowania informacji, systemów liczbowych oraz podstaw matematyki i tworzenia stron internetowych. Organizatorzy zadbali, aby wiedza informatyczna była powiązana z ciekawą fabułą zadań.
W nadchodzącej edycji Konkursu Informatycznego „Informacja, Informatyka, Infostrada 3xi" weźmie udział 37 uczniów , 14 nauczycieli z 13 gimnazjów z powiatów: koszalińskiego , kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieńskiego. Organizacja konkursu składa się z trzech etapów:
I etap - zaproszenie poszczególnych gimnazjów do udziału w konkursie listopad - grudzień każdego roku.
II etap - zgłoszone gimnazja przeprowadzają wewnątrzszkolne eliminacje w oparciu o przesłane ze strony organizatora testy. Następnie do końca styczna każdego roku nauczyciele informatycy przesyłają listę uczniów do udziału w części finałowej. Nadmienię, że w tym roku szkolny 2016/2017 wysłałem zaproszenia do 30 gimnazjów. Ostatecznie do udziału w konkursie zgłosiło się 13.
III etap Finał , który jest przeprowadzany w marcu każdego roku i składa się z dwóch części:
1. Teoretyczna - test wiedzy.
2. Praktyczna - zadania do wykonania na stanowisku komputerowym.
Patronat nad Konkursem sprawuje Rektor Politechnik Koszalińskiej, Prezydent Koszalina, Radio Koszalin. Organizatorem i koordynatorem działań jest Krzysztof Krauza

Przewidziane nagrody i wyróżnienia to:
 Dla szkoły:     I miejsce – sieciowa drukarka laserowa.
 Dla laureata:  I  miejsce – dyplom, tablet.
 Dla nauczyciela opiekuna laureata I miejsce  - przenośny dysk zewnętrzny.

Gorąco zapraszamy do udziału!

17 marca 2018 r. Harmonogram dnia. IV edycja.
Karta zgłoszenia szkoły
Konkurs "3xi" IV edycja 2018 r.
Regulamin konkursu "3xi"
IV edycja 2018 r.

Partnerzy