Konkurs "3xI" VI edycja 2019/2020 12-03-2018

Computer College od 12 lat jest inicjatorem i organizatorem konkursu informatycznego pod hasłem „Informatyka, Informacja, Infostrada 3 x i". Po raz pierwszy konkurs odbył się w 1996 roku. Udział w konkursie wzięli uczniowie szkół średnich z całego kraju: m.in. z Poznania, Legnicy, Katowic, Piotrkowa Trybunalskiego, Kołobrzegu, Koszalin, Świdwina, Szczecinka, Świdnica, Szczecina, Słupska, Koła, Sopotu, Stargardu, Puław. Tematem konkursu zawsze są zagadnienia związane z szeroko rozumianą informatyką. W 2014 r. zmieniliśmy formułę i chcąc dać możliwość wykazania się uczniom młodszym zainicjowaliśmy organizację konkursu informatycznego również dla uczniów gimnazjów z powiatu koszalińskiego.  W roku szkolnego 2018/2019 do konkursu, oprócz uczniów klas III gimnazjów, są zaproszeni uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych. 
Uczestnikiem konkursu jest szkoła reprezentowana przez swoich uczniów – każda szkoła prowadzi eliminację wewnętrzne, we własnym zakresie zgodnie z przesłanym regulaminem konkursu oraz testem sprawdzającym wiedzę uczniów. Podczas ostatniej edycji uczestnicy musieli wykazać się umiejętnością rozwiązywania podstawowych zadań z szyfrowania informacji, systemów liczbowych oraz podstaw matematyki i tworzenia stron internetowych. Organizatorzy zadbali, aby wiedza informatyczna była powiązana z ciekawą fabułą zadań.
W IV edycji w części finałowej wzięło udział 45 uczniów z 13 szkół. Patronat pełnią od lat Prezydent Koszalina oraz Rektor Politechniki Koszalińskiej. Patronem medialnym jest Radio Koszalin. Fundatorami nagród są Computer College oraz Fundacja IT Szczecin.  IV i V edycja konkursu zostały zorganizowane w ramach realizacji w Computer College w Koszalinie projektu pt. "Bliżej nowoczesności, bliżej Europy" 

Zapraszamy nauczycieli, uczniów do udziału w V edycji konkursu - startujemy z rekrutacja od 12.12.2018 r. finał odbędzie się 16.03.2019 r.  

Program dnia V edycja "3xI" 16.03.2019 r.
Karta zgłoszenia szkoły
"3xI" V edycja 2018/2019.
Regulamin konkursu "3xI"
V edycja 2018 / 2019 r.
Harmonogram działań V edycja "3xI" 2018/2019

Partnerzy