Projekty bieżące - oferta 26-10-2020

 

 

 

Projekt nr RPZP.08.06.00-32-K004/20: ”Kompetencje uczniów i nauczycieli Publicznego Technikum Computer College dostosowane do potrzeb rynku pracy” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014

 

Mamy przyjemność poinformować, że w Fundacja IT ze Szczecina rozpoczyna realizację projektu w PTI Computer College”.

Projekt obejmuje wsparciem zarówno nauczycieli jak i uczniów. Uczeń jako uczestnik projektu będzie mógł wybrać jedną z proponowanych ścieżek szkoleniowych (każda ze ścieżek składać się będzie z dwóch szkoleń, każde ze szkoleń trwać będzie 40 godzin lekcyjnych) zakończonych autoryzowanymi egzaminami Microsoft, Certiport) umożliwiających wykonywanie zawodów deficytowych IT.

Oferta szkoleniowa:

I. Ścieżka szkoleniowa „Analitycy systemów komputerowych”

- szkolenie zakończone egzaminem Microsoft Technology Associate (MTA) - 98-365 Windows Server Administration Fundamentals

- szkolenie zakończone egzaminem MTA 98-349 Windows Operating System Fundamentals

 

II. Ścieżka szkoleniowa „Programiści aplikacji” – specjalność Programista gier

- szkolenie zakończone egzaminem Certiport Unity Certified User Certification

- szkolenie zakończone egzaminem MTA 98-361 Software Development Fundamentals

 

III. Ścieżka szkoleniowa „Programiści aplikacji” – specjalność Programista stron Internetowych

- szkolenie zakończone egzaminem MTA 98-383 Introduction to Programming Using HTML and CSS

- szkolenie zakończone egzaminem MTA 98-382 Introduction to Programming Using JavaScript

 

IV. Ścieżka szkoleniowa „Programiści aplikacji” – specjalność Programista Web po stronie serwera

- szkolenie zakończone egzaminem MTA 98-383 Introduction to Programming Using HTML and CSS

- szkolenie zakończone egzaminem IC PHP Developer Fundamentals

Projekt zakłada również doradztwo zawodowe oraz organizację płatnych miesięcznych staży (uczniowie będą otrzymywać wynagrodzenie za okres stażu w firmach informatycznych).

 

W zał. dokumenty do pobrania

Umowa uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny dla kandydatów
Regulamin uczestnictwa w projekcie

Partnerzy