Ogłoszenia

Niniejszym informuję o wynikach postępowania w trybie konkurencyjności przeprowadzonego w celu wyłonienia wykonawców-trenerów do prowadzenia zajęć specjalistycznych w ramach projektu „Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów Publicznego Technikum Informatycznego „Computer College” w Koszalinie przy współpracy z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym”

Wpłynęły w terminie 4 oferty

  1. International Software Solution M.Wojsa, Moduł Środowisko programistyczne Visual Studio, C3, XML
  2. Firma informatyczna ANDRAD A. Cieślar, Moduł Oprogramowanie sklepu internetowego PrestaShop oraz Moduł Oprogramowanie Blender 3D
  3.  Artur Kaczmarek, Moduł Program graficzny CorelDraw
  4. Grzegorz Otulakowski Moduł Program graficzny CorelDraw

Ze wszystkimi oferentami zostaną podpisane umowy na prowadzenie zajęć dydaktycznych. Ze względów organizacyjnych (możliwość prowadzenia zajęć dla dwóch grup jednocześnie) zostaną podpisane umowy z 2 trenerami prowadzącymi zajęcia z CorelDraw

Partnerzy