Ewaluacja 20-11-2017

Wyniki ankiety. Tolerancja XI 2017 r.
Ankieta. Tolerancja, październik 2017 r.
Ankieta. Wykorzystanie IT w edukacji
Wyniki ankiety. Wykorzystanie TI w edukacji, listopad 2017 r.

Partnerzy