Projekty

Doświadczenie POW „AYA", organu prowadzącego Prywatną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli „Computer College" oraz Placówki kształcenia ustawicznego pod nazwa Szkoła Komputerowa „AYA" w realizacji projektów szkoleniowych finansowych ze środków Unii Europejskiej.

POW „AYA” posiada wieloletnie tradycje i doświadczenie w realizacji projektów szkoleniowych. Znaczną częścią z tych projektów są projekty lokalne i regionalne. Uczestniczymy także w projektach centralnych jak i międzynarodowych. Wiele z projektów jest finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

W 2009 roku POW „AYA" otrzymała certyfikat ISO 9001. Zakres certyfikacji: kształcenie w systemie szkolnym (szkoły ponadpodstawowe) oraz pozaszkolnym (organizacja kursów).

Obecnie realizujemy projekt „Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych uczniów Publicznego Technikum Informatycznego "Computer College" w Koszalinie przy współpracy z lokalnym otoczeniem społeczno-gospodarczym". Działanie 8.6.

Partnerzy