Statut i zarządzenia

Statut Informatycznego Liceum Ogólnokształcącego

ZARZĄDZENIA DYREKCJI

Procedury bezpieczeństwa - COVID
Wewnątrzszkolne zasady oceniania
Zarządzenie dot. egzaminu maturalnego
Zarządzenie dot. przedmiotu: Edukacja wojskowa
Zarządzenie dot. korzystania z telefonów komórkowych
Zasady usprawiedliwiania nieobecności
Wewnętrzne zasady oceniania zachowania
Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

Partnerzy