Strefa rodzica

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
Harmonogram zebrań z rodzicami 2020/2021
Liceum Ogolnokształcące Szkolny plan nauczania
LO - klasa I Szkolny plan nauczania
Druk usprawiedliwienia nieobecności
Program naprawczy frekwencji uczniów
Bezpieczeństwo - profilaktyczne działania MON
Wychowawcy klas - inf. dla rodziców i uczniów
E-papierosom mówimy NIE - ostrzeżenie!
RODO - LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Postępowanie w syt. zagrożenia bezpieczeństwa
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego LO
Zakres zadań pielęgniarki szkolnej
 
 

Partnerzy