Informacje ogólne

Pracujemy w systemie jakości ISO 9001: 2008

Ośrodek szkoleniowy przy POW „AYA" jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Kuratorium Oświaty pod numerem 17 w dniu 15 maja 1992 r. Jesteśmy jednym z najlepiej przygotowanych ośrodków szkoleniowych w Koszalinie pod względem merytorycznym, sprzętowym i dydaktycznym. Placówka posiada akredytację Kuratorium Oświaty w Szczecinie i dysponuje bogatą ofertą edukacyjną. Dotychczas placówka przeszkoliła ponad 11 tysięcy osób (w tym pracowników zakładów pracy, administracji państwowej i samorządowej, banków, służby zdrowia i innych) oraz osób bezrobotnych i młodzieży.

Od wielu lat ściśle współpracujemy z urzędami pracy w naszym regionie, dla których prowadzimy szereg szkoleń dla osób bezrobotnych, w tym również niepełnosprawnych. W roku 2004 placówka została laureatem konkursu „Usługa roku 2004" (za organizowane szkolenia) organizowanego przez Środkowopomorską Naczelną Organizację Techniczną pod patronatem marszałka województwa zachodniopomorskiego.

Ośrodek szkoleniowy przy POW „AYA" aktywnie aplikuje o środki unijne na finansowanie działań edukacyjnych dla młodzieży i dorosłych - dotychczas zrealizowano ok.30 projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Placówka realizuje projekty szkoleniowe: dla uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, dla studentów i absolwentów, dla osób pracujących, w tym szczególnie dla nauczycieli oraz dla osób bezrobotnych.

POW „AYA" jest jedynym w regionie Ośrodkiem Egzaminacyjnym ECDL.

POW "AYA" posiada własną bazę lokalową, nowoczesny sprzęt i bogaty zasób pomocy dydaktycznych (w tym własne filmy edukacyjne, prezentacje multimedialne, programy interaktywne) oraz bibliotekę wyposażoną w komputery podłączone do Internetu, którą udostępnia uczniom i słuchaczom na czas trwania nauki. Posiadając solidne zaplecze sprzętowe i kadrowe oraz wieloletnie doświadczenie gwarantujemy naukę na profesjonalnym poziomie i w komfortowych warunkach.

Nowe formy dydaktyczne w "Computer College"
Wprowadzanie nowych technologii informacyjnych i technik multimedialnych wymuszają zmiany w sposobie zdobycia wiedzy zawodowej a tym samym mają istotny wpływ na organizacji pracy i nauki. Zdalne nauczanie za pośrednictwem Internetu ma liczne zalety, umożliwiające wspierania procesu dydaktycznego oraz ułatwiające proces samokształcenia słuchaczy i uczniów.

"Computer College" zgodnie z nowymi trendami dydaktycznymi rozpoczął proces wdrażania nauczania na odległość w ramach innowacji dydaktycznej. Co to jest e-learning?
E-learning to forma nauczania - uczenia się, która dla dostarczania wiedzy oraz wykształcenia określonych umiejętności - wykorzystuje nowoczesne technologie informatyczne, a w szczególności - Internet.
Dla kogo e-learning?
Nauka za pomocą e-kursów (e-learning) jest najbardziej przydatna dla osób, które: charakteryzują się dużą samodyscypliną, są obyte z nowoczesnymi technologiami, posiadają umiejętność łatwego wypowiadania się na piśmie, mają możliwość poświęcenia 5-10 godzin tygodniowo na samodzielną naukę.
Okazuje się w praktyce, że najlepsze efekty przynosi łączenie obu form nauki - stacjonarnej i tradycyjnej z e-learningiem. Wtedy mówimy o „blended learning".
Blended learning to łączenie form e-learningu z metodami tradycyjnej, stacjonarnej nauki. Blended learning to optymalne połączenie specyficznych zalet e-learningu - indywidualizacji tempa, miejsca, czasu i treści nauki (scenariusze dynamiczne)- z zaletami pracy stacjonarnej - praca grupowa w rzeczywistym środowisku przy pełnej interakcji.

Zalety e-learningu

 • Oszczędność czasu - brak potrzeby dojazdu do miejsca szkolenia
 • Dostosowanie zakresu i tempa szkolenia do indywidualnych potrzeb
 • Możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie
 • Możliwość łatwego pomiaru rezultatów szkoleń
 • Często większa atrakcyjność treści szkoleniowych- multimedialne środki przekazu: obrazy, dźwięki, filmy, animacje, symulacje, interakcja.
 • Większa efektywność i wydajność niż przy metodach tradycyjnych
 • Przełamanie barier społecznych - osoby niepełnosprawne, osoby wychowujące małe dzieci, pracujące etatowo i inne -dyskryminowane w dostępie do edukacji stacjonarnej
 • Większa samodzielność i możliwość twórczego kształtowania procesu uczenia się - dobór i kolejność jednostek lekcyjnych - modułów nauki
 • Mniejszy stres oraz większa prywatność uczenia się
 • Większe możliwości weryfikacji trudnych pojęć
 • Nacisk na wykształcenie umiejętności stałego uczenia się oraz umiejętności analitycznych, samodyscypliny i organizacji czasu nauki oraz pracy

Wejście do portalu edukacyjnego eCollege

http://ecollege.cc.edu.pl/

Cennik wynajmu sal szkoleniowych

Partnerzy