Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego - dofinansowanie do 80% 30-08-2017

 
Uprzejmie informujemy, że KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. jest Operatorem Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni (prowadzących działalność gospodarczą) z województwa zachodniopomorskiego,w ramach których mogą oni uzyskać wsparcie DO 80% REFUNDACJI KOSZTÓW USŁUG SZKOLENIOWYCH ORAZ DORADCZYCH TAKICH JAK NP.: SZKOLENIA, STUDIA PODYPLOMOWE, E-LEARNING, KURSY ZAWODOWE, EGZAMINY, DORADZTWO, MENTORING, COACHING.

Usługi rozwojowe oferowane są w ramach projektu pt.
„Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw dostępne w ramach Bazy Usług Rozwojowych"

MŚP mogą korzystać z wybranych przez siebie usług firm szkoleniowych oraz doradczych na terenie całej Polski pod warunkiem, że instytucja szkoleniowa lub doradcza jest zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) pod adresem:
www.uslugirozwojowe.parp.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące projektu

Partnerzy