Informatyczne

Oferta kursów i szkoleń informatycznych 2016/2017


Joomla v. 3.5

„Szkolenie Joomla v. 3.5"

Wymagania wstępne: podstawowa znajomość obsługi komputera w środowisku Windows, podstawowa znajomość MS Word.
Cele: Nabycie umiejętności skutecznego użytkowania CMS Joomla v. 3.5
Czas trwania: 20 godzin lekcyjnych.
Organizacja szkolenia: zajęcia będą odbywać w siedzibie placówki przy ul. H. Modrzejewskiej 71, I piętro sala 101. Terminy zajęć dostosowane zostaną do możliwości uczestników.


RAMOWY PROGRAM (może ulec modyfikacji na wniosek uczestników):

Plan kursu Joomla v. 3.5
I. Instalacja, w tym Instalacja na serwerze zdalnym, Serwer lokalny, Konfiguracja serwera lokalnego, Instalacja na serwerze lokalnym, Podstawowa konfiguracja, Pakiet języka polskiego, Omówienie interfejsu, Konfiguracja globalna, Tworzenie zawartości, Definiowanie kategorii, Tworzenie artykułu, Przypisywanie artykułu do kategorii, Edycja artykułów, Formatowanie tekstu, Wstawianie obrazków.
II. Menu, w tym Podstawy użycia menu, Odnośnik do pojedynczego artykułu, Odnośnik do listy kategorii, Tworzenie przeglądu artykułów, Tworzenie nowego menu, Edycja strony startowej.
III. Moduły, w tym Wstęp do modułów, Zmiana pozycji modułu, Wyświetlanie losowych obrazów.
IV. Komponenty, w tym Komponent – kontakty, Tworzenie listy kontaktów, Komponent – reklamy, Komponent wyszukiwarki, Instalacja dodatków, Simple Image Gallery - galeria zdjęć, Usuwanie i aktualizowanie dodatków.
V. Szablony, w tym Szablony - podstawowe zagadnienia, Zmiana stylu szablonu, Instalacja nowych szablonów, Wprowadzanie zmian do szablonu, Zarządzanie użytkownikami, Tworzenie nowej grupy, Tworzenie nowego użytkownika, Przypisywanie uprawnień edycyjnych.
VI. Eksport na serwer, w tym Wczytywanie kopii zapasowej na serwerze.

Obsługa komputera
LP. Nazwa kursu Liczba godzin
1.

Podstawy obsługi komputera i korzystania z internetu

Cel: zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu podstawowej wiedzy na temat samodzielnej obsługi komputera, obsługi przeglądarek internetowych, poczt elektronicznych, portali społecznościowych oraz komunikatorów internetowych, ochrony komputera za pomocą programów antywirusowych

 30
Edytory tekstu i Arkusze kalkulacyjne
Lp. Nazwa kursu Liczba godzin
1.

Pakiet MS Office dla Windows (edytor Word, arkusz kalkulacyjny Excel)

Cel: nabycie umiejętności poprawnego posługiwania się edytorem tekstu i obsługą arkusza kalkulacyjnego na potrzeby domowe i biurowe

30
2.

Edytor tekstu MS Word w zastosowanych biurowych

Cel: nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się edytorem tekstu do tworzenie pism, korespondencji seryjnej i transferu danych z/do arkusza kalkulacyjnego

20
3.

Edycja i skład tekstu (MS Word) - zaawansowany

Cel: nabycie umiejętności składu komputerowego publikacji, zapoznanie z podstawami typografii 

 20
4.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel - podstawy

Cel: nabycie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym oraz zastosowanie go w życiu codziennym.

 20
5.

Arkusz kalkulacyjny MS Excel - zaawansowany

Cel: nabycie umiejętność wykorzystania zaawansowanych metod analizy danych, tworzenia raportów przekształcających zbiory danych w zestawy istotnych informacji. Umiejętność prezentowania informacji w efektywny sposób.

 20
6.

MS EXCEL - Zastosowania arkusza kalkulacyjnego w rachunkowości i finansach

Cel: wzbogacenie warsztatu pracy pracownika działu finansowego o zaawansowane narzędzia programu Microsoft Excel. Tworzenie list (np. płac) i zestawień. Funkcje finansowe. Narzędzia baz danych w Excelu. Analiza, przetwarzanie i przedstawianie danych finansowych.

 20
7.

MS EXCEL - Zastosowania arkusza kalkulacyjnego w biznesie

Cel: nabycie umiejętności skutecznego wykorzystywania programu Microsoft Excel na poziomie zaawansowanym w biznesie. Analiza, przetwarzanie i wizualizacja danych. Bazy danych w Excelu. Korzystanie z danych zewnętrznych. Tabele przestawne. Analizy sytuacyjne.

 20
8.

MS EXCEL  -Wizualizacja danych

Cel: nabycie umiejętności prezentacji danych w Excelu, tworzenie wykresów, tabel przestawnych, interaktywna analiza scenariuszy.

 10
9.

MS EXCEL - Analiza statystyczna

Cel: nabycie umiejętności przeprowadzania analiz dużych ilości danych przy pomocy Excel. Podstawy statystyki i najczęściej stosowane metody statystycznej analizy danych, przeprowadzanie analizy statystycznej w Excel’u. Dodatek Analysis Toolpak w celu przeprowadzania biznesowych analiz statystycznych.

 20
10.

MS Excel - programowanie w języku VBA

Cel: umiejętność programowania w VBA, tworzenie prostych aplikacji automatyzujących i systemów raportujących. Rozszerzanie podstawowej funkcjonalności Excela i tworzenie własnych funkcji niestandardowych.

 30
11.

Arkusz kalkulacyjny OpenOffice Calc - podstawy 

Cel: nabycie umiejętności posługiwania się arkuszem kalkulacyjnym oraz zastosowanie go w życiu codziennym do zbierania i analizowania danych.

 20
Bazy danych
Lp. Nazwa kursu Liczba godzin
1.

Bazy danych. MS Access dla użytkowników początkujących

Cel: nabycie umiejętności tworzenia prostych baz danych od podstaw, wzbogacenie istniejących bazy o przydatne elementy takie jak formularze do wprowadzania danych, kwerendy do ich przetwarzania i analizy oraz raporty przedstawiające dane w różnych zestawieniach.

 30
2.

Bazy danych. MS Access dla użytkowników średniozaawansowanych

Cel: poznanie teorii i praktyki tworzenia wydajnych baz danych w programie Microsoft Access. Korzystanie z ułatwiających użytkownikom pracę narzędzi Access, takich jak kwerendy, formularze i raporty. Import i eksport danych z plików tekstowych, transfer danych pomiędzy Access, Excel i Word.

30
3.

Bazy danych MS SQL (podstawowy lub średnio-zaawansowany)

Cel: zapoznanie się z możliwościami konfiguracyjnymi serwera mySQL oraz sposobami optymalizacji działania takiego serwera w środowisku produkcyjnym

30
4.

Tworzenie zapytań do baz danych na platformie SQL Server

Cel: szkolenie jest przeznaczone dla użytkowników, którzy chcą i powinni poznać standardowy język komunikowania się z bazami danych, w szczególności z MS SQL Server.

30
Strony internetowe
Lp. Nazwa kursu Liczba godzin
1.

Projektowanie stron WWW – systemy zarządzania treścią (Joomla, WordPress)

Cel: zapoznanie z technikami wykorzystania systemów zarządzania treścią do tworzenia platform na bazie darmowych rozwiązań

20
2.

Tworzenie e-sklepu – systemy zarządzania treścią 

Cel: zapoznanie z technikami wykorzystania systemów zarządzania treścią platform e-commerce na bazie darmowych rozwiązań, np. PrestaShop

20
3.

Systemy zarządzania treścią (CMS, HTML, CSS)

Cel: nabycie umiejętności publikowania informacji w Internecie przy wykorzystaniu bezpłatnych systemów zarządzania treścią (CMS) na przykładzie systemu WordPress, Jomla, Drupal

30
4.

Programowanie aplikacji internetowych po stronie serwera (PHP i My SQL)

Cel: poznanie możliwości, jakie daje język skryptowy PHP podczas tworzenia dynamicznych stron WWWi bazodanowych aplikacji internetowych wykorzystujących PHP.

30
5.

Programowanie aplikacji internetowych po stronie klienta (HTML 5, CSS3, JavaScript)

Cel: zapoznanie z nową specyfikacją HTML5 przy użyciu JavaScript oraz CSS3

30
6.

MySQL - projektowanie baz danych na potrzeby serwisów internetowych

Cel: nabycie umiejętności przez projektantów aplikacji internetowych zainteresowanych wdrażaniem rozwiązań opartych o bazy danych

30
Sieci i sprzęt komputerowy
Lp. Nazwa kursu Liczba godzin
1.

Linux - podstawy instalacja i konfiguracja

Cel: Zapoznanie z darmowym systemem operacyjnym oraz podstawowymi zasadami konfiguracji. Wskazanie alternatywnych darmowych oprogramowań do stosowania na co dzień

20
2.

Podstawy eksploatacji i montażu komputera i sprzętu peryferyjnego

Cel: doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w obszarze branży informatycznej w wykonywaniu czynności związanych z montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych.

20
3.

Do wyboru: Technologie sieciowe, Administracja NetWare, Zaawansowana administracja NetWare i Instalacja i konfiguracja systemu NetWare, Administracja MS Windows NT

Cele: zgodnie z programami kursów autoryzowanych

40
Grafika komputerowa i inne
LP. Nazwa kursu Liczba godzin
1.

Projektowanie prezentacji multimedialnych - infografika

Cel: zastosowanie grafiki w biznesie, a przede wszystkim w branży reklamowej

30
2.

Grafika wektorowa i rastrowa (fotografia cyfrowa i przetwarzanie obrazu)

Cel: zastosowanie programów graficznych w branży reklamowej oraz w obróbce fotografiki cyfrowej

30
3. AutoCAD – komputerowy program wspomagania projektowania kurs podstawowy lub zaawansowany 50
4.

System sprzedaży Subiekt GT

Cel: zapoznanie z podstawowymi funkcjami, konfiguracją programu oraz współpracą z urządzeniami zewnętrznymi

20
5.

RODOS – komputerowy program wspomagania kosztorysowania

Cel: zapoznanie z programem RODOS.KS, który może być wykorzystywany do rozliczeń materiałowych budów, inwestycji lub kierowników.

20
6.

ECDL– przygotowanie do egzaminu

Cel: Przygotowanie do uzyskanie certyfikatu z wybranego modułu ECDL

20

Partnerzy