Informacje ogólne

„Computer College” to Informatyczne Liceum Ogólnokształcące, Publiczne Technikum Informatyczne. Od bieżącego roku szkolnego organem prowadzącym jest TEB Edukacja. Dotychczas było nim POW "AYA", które już od 1992 roku aktywnie działa w życiu społecznym i edukacyjnym regionu.
„Computer College” to jeden z najlepiej wyposażonych ośrodków edukacyjnych w regionie. Od 2011r. pracujemy w systemie jakości ISO 9001. Placówka Szkoleniowa posiada akredytację Kuratorium Oświaty w Szczecinie i jest wpisana do rejestru instytucji szkoleniowych WUP. Współpracujemy ściśle z uczelniami w zakresie studiów podyplomowych oraz realizacji projektów unijnych.

Od ponad 10 lat skutecznie aplikujemy o środki unijne na rozwój edukacji – dotychczas zrealizowaliśmy samodzielnie, bądź w partnerstwie, 30 projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej (uczniowie gimnazjów,  liceów ogólnokształcących oraz techników informatycznych), do osób pracujących oraz bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo. W 2011r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przyznał nam nagrodę "Profesjonalista Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". 

Szkoły „Computer College” oferują naukę na ciekawych kierunkach zapewniając wysoką jakość nauczania oraz przyjazną atmosferę sprzyjającą rozwojowi młodego człowieka.

„Computer College” przez 10 lat był inicjatorem i organizatorem ogólnopolskiego konkursu informatycznego pod hasłem „Informatyka, Informacja, Infostrada 3 x I”, który odbywa się pod patronatem Novell Polska oraz Rektora Politechniki Koszalińskiej. W 2014r. zainicjowaliśmy organizację konkursu informatycznego dla uczniów gimnazjów z powiatu koszalińskiego.

 

Partnerzy