Kontakt


Szkoły "Computer College"

 ul. H. Modrzejewskiej 71, 75-728 Koszalin
 tel/fax 0048 /94/ 34-11-741;
 tel. 0048 /94/ 34-11-329
 www.cc.edu.pl

Sekretariat szkolny: cc@cc.edu.pl

Godziny pracy: 7:00-15:00.

Dyrekcja szkoły

mgr Małgorzata Śliwińska
tel. 0048 /94/ 34-11-329 (wewnętrzny: 24)
adres e-mail: msliwinska@cc.edu.pl

Sekretariat szkoleń oraz biuro projektów: cc@cc.edu.pl

Godziny pracy: 8:00-16:00.

Organ prowadzący "Computer College":

Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń "AYA" Sp. z o.o.

ul. H. Modrzejewskiej 71

75-728 Koszalin


 

Partnerzy