Wydłużamy czas nauki online 21-04-2020

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie!

Planowany do 26.04.2020 okres nauki zdalnej ulegnie wydłużeniu. W tej sytuacji apelujemy do Was o cierpliwy optymizm. Uczymy się dalej w nowej formule online, z tą różnicą, że obecność na lekcjach zdalnych od 27.04 będzie obligatoryjna. Nauczyciele będą systematycznie sprawdzać frekwencję i wpisywać ją do dziennika elektronicznego. Pomimo formy niezmiennie realizujemy podstawę programową, więc oceny i udział w zajęciach są warunkiem promocji do kolejnej klasy. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż nie wszyscy uczniowie posiadają niezbędny do nauki sprzęt. Pragniemy Was poinformować, że szkoła jest przygotowana na taką okoliczność. Jeśli którykolwiek z naszych uczniów ma problemy techniczne lub nie posiada sprawnego komputera prosimy o kontakt z wychowawcą klasy. Zorganizujemy wsparcie. Będziemy, oczywiście, na bieżąco informować o wszystkich planowanych działaniach. Liczymy na to, że okoliczności zadziałają na nasza korzyść i wkrótce się zobaczymy. Trzymajcie się dzielnie.

Partnerzy