Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszego ucznia 5-12-2017

Computer College ma kolejny powód do dumy. Nasz uczeń Antoni Wiktor Krzyżkowiak otrzymał Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Antoni został promowany do następnej klasy z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen Warunkiem przyznania stypendium jest wykazanie szczególnego uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i  uzyskanie w niej najwyższych wyników, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyników co najmniej dobrych. Stypendium jest wypłacane ze środków budżetu państwa. Antoni, gratulujemy!

Partnerzy