Spotkanie historyczne w Computer College - Zapomniani Bohaterowie 21-02-2018

Z A P R O S Z E N I E

Dyrektor Computer College w Koszalinie
mgr Małgorzata Śliwińska
serdecznie zaprasza
na
Spotkanie Historyczne

Zapomniani Bohaterowie

PROGRAM

12.30 Uroczyste rozpoczęcie spotkania, powitanie Pani Dyrektor mgr Małgorzaty Śliwińskiej

12.40 dr Zenon Kachnicz – wiceprezes ds. młodzieży Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej – Okręg Koszalin
Walka o władzę i konspiracja antykomunistyczna w pierwszych latach po II wojnie światowej

12.55 Marcin Maślanka - prezes Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej GRYF
Z konspiracji antykomunistycznej na ziemi koszalińskiej – szkic o bohaterach

13.10 Prezentacja filmowa
Pierwsza powojenna konspiracja niepodległościowa w Koszalinie: film - dokument fabularyzowany

13.40 Tatiana Kierkosz – członek Klubu Historycznego
Groszek „Wolnego Strzelca"

Przewidywane zakończenie godzina 14,00

Spotkanie rozpocznie się 1 marca 2018 (czwartek o godz. 12.30 w budynku
Computer College w Koszalinie, ul. H. Modrzejewskiej 71).

Partnerzy