Plany zajęć 31-05-2022

Ostateczny plan wyklaruje się wkrótce. Zaglądajcie tu często (a także do stref ucznia w zakładkach swoich szkół).

Pragniemy również poinformować uczniów LO, że dni mundurowe to: środa, czwartek i piątek.

TI TEB (e-sport i programista) - plan zajęć od 9.05.22
PTI (technik informatyk) - plan zajęć od 1.06.22
Liceum Ogólnokształcące - plan zajęć od 9.05.22
Legenda do opisu sal gimnastycznych
GRAFIK ZAJĘĆ POLICYJNYCH

Partnerzy