MATURY PRÓBNE - INSTRUKCJA 30-03-2020

Uczniowie klas maturalnych! Zapoznajcie się koniecznie z instrukcją dotyczącą matur próbnych, które będziecie pisać zdalnie w dniach od 02.04 do 08.04.2020.

Ważne informacje dotyczące matur próbnych

Partnerzy