Matura - ważne informacje 10-01-2021

Szanowny Maturzysto!
W roku 2021 egzamin maturalny odbywa się w zmienionej formie.
Jeżeli jesteś uczniem, który do 30.09.2020 r. złożył w szkole deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego (1a) to masz następujące możliwości:

a) nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: – zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa,–jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne;

b) jeżeli planujesz zmiany w stosunku do deklaracji złożonej we wrześniu (np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym), składasz w szkole do 8 lutego2021 r. korektę deklaracji 1a;

c) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8lutego 2021 r. załącznik 30.

Jeżeli jesteś absolwentem z lat 2005-2020, którego szkoła macierzysta istnieje:

a) składasz w szkole do 8 lutego2021 r. deklarację wariant A przystąpienia do egzaminu maturalnego;

b) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami np. chcesz zrezygnować z przystąpienia do egzaminu na poziomie rozszerzonym, dokonujesz zmian w deklaracji do 8 lutego2021 r.;

c) jeżeli złożyłeś deklarację 1a w szkole przed wprowadzonymi zmianami ,nie podejmujesz żadnych działań i wtedy: –zadeklarowane egzaminy w części ustnej zostaną anulowane z mocy prawa,–jeżeli nie przystąpisz do zdeklarowanego egzaminu/egzaminów na poziomie rozszerzonym, na świadectwie będziesz miał wpisane 0% i w kolejnych latach będą one dla Ciebie płatne;

d) jeżeli musisz przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego, ponieważ jego wynik jest Tobie potrzebny w procesie rekrutacji do szkoły wyższej za granicą lub w celu realizacji umowy międzynarodowej (Título de Bachiller), składasz w szkole do 8 lutego 2021 r. załącznik 30.

Przed przyjściem do szkoły należy wcześniej umówić wizytę telefonicznie.

Partnerzy