Łączymy się w żałobie 6-01-2019

Społeczność Computer College łączy się w żałobie z rodzicami tragicznie zmarłych dziewczynek, ich bliskimi, kolegami i koleżankami szkolnymi, a także wszystkimi pracownikami Ginnazjum nr 9 i Szkoły Podstawowej nr 18. To niewyobrażalna tragedia.

Partnerzy