Konferencja „Dzieci w obliczu cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści” 31-05-2019

28.05.2019 w Siedzibie Koszalińskiej Biblioteki Publucznej Towarzystwo Przyjaciół Dzieci - Oddział Okręgowy w Koszalinie - zorganizowało konferencję "Dzieci w obliczy cyberprzemocy, hejtu i mowy nienawiści. W programie zaplanowano dwie sesje i cały cykl prelekcji wygłoszonych przez:  Piotra Maszkiewicza - ZETO Koszalin, Małgorzatę Śliwińską - dyrektor szkół  Computer College, dr Lidię Sudakiewicz z Politechniki Koszalińskiej, Tomasza Marko - przedstawiciela koszalińskiego Stowarzyszenie Profilaktyki i Terapii „Młodzi – Młodym”, asp. Rafała Skoczylasa - Komenda Miejska Policji w Koszalinie, dr. Piotra Szarszewskiego - pracownika Politechniki Koszalińskiej, Wojciecha Ronatowicza - pedagoga, streetworkera, eksperta Sieci Edukacji Cyfrowej „Kometa” oraz współpomysłodawcę projektu „Cyfrolatki – przeciwdziałanie hejtowi i mowie nienawiści” w ogniskach i świetlicach TPD. 

Moderatorem konferencji był Piotr Pawłowski dziennikarz, przewodniczący Społecznej Rady Programowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie.

Z dumą możemy podkreślić, że prezentacja naszej pani dyrektor, zatytułowana „Hejt – stop! Wzmocnienie poczucia godności i szacunku każdego człowieka w placówce oświatowej”  zrobiła na uczestnikach duże wrażenie. Tematy poruszone podczas spotkania są niezwykle ważkie i bardzo aktualne. Cyberprzemoc to zjawisko, które rozprzestrzenia się w krajach UE w zastraszającym tempie i jest zalążkiem ksenofobii, nacjonalizmu i odrzucania „innych”. My, jako szkoła walczymy z tym od lat. Młodzież Computer College to społeczność świadoma i bardzo wrażliwa. Już w 2015 roku podjęliśmy współpracę z Amnesty International, czego kontynuacją było przedstawienie „Stop dyskryminacji – razem mamy siłę!”. Zapraszamy do obejrzenia, chociaż większość z Was zapewne je pamięta.

Gorąco zapraszamy też do zapoznania się z prezentacją pani dyrektor.

Prezentacja M.Sliwinska.ppt

Partnerzy