Kobiety pierwszej „Solidarności” 12-04-2019

10 kwietnia w koszalińskiej Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie odbyła się sesja popularnonaukowa „Kobiety pierwszej „Solidarności” – Rok 2019 rokiem Anny Walentynowicz”. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w spotkaniu. Jego misją było upamiętnienie działalności opozycjonistek działających w strukturach NSZZ „Solidarność”.
Prelegentami byli dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, Dyrektor Archiwum Państwowego w Szczecinie oraz starszy kustosz Archiwum Państwowego w Koszalinie, Robert Borucki. Dr Kowalczyk przybliżył uczniom realia społeczne i polityczne w panujące wówczas Polsce w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych oraz przedstawił sylwetkę oraz działalność Anny Walentynowicz. Pan Robert Borucki w bardzo interesujący sposób zaprezentował działalność opozycjonistek w regionie koszalińskim na przykładzie materiałów archiwalnych z zasobu AP w Koszalinie.
Sesję zakończył panel dyskusyjny, w którym wzięły udział koszalińskie opozycjonistki: Janina Wardaszko i Maria Blicharz. Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała opowieści o trudnych latach osiemdziesiątych. Niezwykle ciekawa była też wystawa „Kobiety – opozycjonistki z regionu koszalińskiego w zasobie Archiwum Państwowego w Koszalinie” oraz „Kobiety w walce o niepodległość Polski” autorstwa Ligi Kobiet Polskich oraz Archiwum Akt Nowych. Życzymy sobie częstszych konfrontacji z historią w tak żywej i interesującej formie.

 

Partnerzy