Dzień Języków Obcych w Computer College 15-01-2018

10 stycznia 2018 roku odbył się Dzień Języków Obcych w Computer College. W ramach imprezy został zorganizowany konkurs na przygotowanie prezentacji wylosowanego państwa w kategoriach - wystrój sali, strój i potrawa. I miejsce przypadło klasie III WLO, II - klasie III PLO, a III miejsce - klasie II WLO. Wśród prezentowanych państw znalazły się: Chiny (II WLO), Peru (I WLO), Kazachstan (I PLO), Dania (II PLO), Malta (III PTI), Nowa Zelandia (II PTI), Turcja (III PLO) i Wielka Brytania (I PTI).
W czasie Dnia Języków odbyły się również warsztaty językowe przeprowadzone przez zaproszonego gościa z Irlandii, Pana Richard Mullaney'a – Nauka bez Granic. Richard poprowadził warsztaty w 3 grupach 30 osobowych składających się z uczniów klas LO i PTI. Wszystkie zakończyły się w stylu imprezowym - tańcem. Następnie zaprosiliśmy Richarda do komisji oceniającej przygotowane prezentacje państw. Zarówno Richard, jak i wszyscy nauczyciele  bardzo pozytywnie ocenili zaangażowanie uczniów oraz poziom przygotowanych prezentacji.

Partnerzy