Computer College objęty pilotażowym programem Ministerstwa Obrony Narodowej. Akcja ruszyła. 24-09-2018

20 września 2018 Computer College, Pani Małgorzata Śliwińska uczestniczyła w konferencji „Edukacja wojskowa certyfikowanych pionów wojskowych klas mundurowych".
Przypominamy, że Computer College, jako jedyna szkoła w Koszalinie zakwalifikowała się do „Pilotażowego programu wspierania szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych". Jest to przedsięwzięcie realizowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. MON doceniając starania placówek edukacyjnych prowadzących klasy wojskowe oraz pragnąc wykorzystać potencjał tkwiący w młodzieży rozpoczął program już we wrześniu 2017.Objął swym zasięgiem 58 placówek edukacyjnych w 16 województwach.
Zgodnie z założeniami programu szkoły uczestniczące w programie otrzymują od Ministerstwa Obrony Narodowej wsparcie pozafinansowe w postaci:
- instruktorów wojskowych prowadzących zajęcia;
- dostępu do obiektów i sprzętu wojskowego (Wojskowe Dni Szkoleniowe raz w miesiącu);
Wsparcie finansowe w postaci dotacji celowej na zakup sprzętu i wyposażenia indywidualnego niezbędnego do realizacji programu Edukacja Wojskowa.
Absolwenci szkół - ochotnicy z obu edycji programu, po jego ukończeniu mają być objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub powołani na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i zasilić rezerwy osobowe SZ RP.
Dla młodzieży resort zapewni również ułatwienia w zakresie aplikowania do wojskowej służby zawodowej lub kandydackiej.

 

Partnerzy