Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość 24-04-2018

24.04.2018 w Computer College odbyło się szkolenie dla nauczycieli „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”. Szkolenie składało się z części teoretycznej oraz praktycznego warsztatu.
Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach rządowego programu wspomagania w latach 2015– 2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, zatytułowanego: „Upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia” Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt: „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość”
Zadania realizowane są w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju.
Celem projektu jest upowszechnienie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia, poznanie zagrożeń zewnętrznych, które mogą naruszyć bezpieczeństwo w szkole, placówce, uświadomienie konieczności zaplanowania określonych działań w sytuacji zagrożenia, kształtowanie umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu. Rodzaj zagrożenia: TERRORYZM.
Projekt przewiduje realizację następujących zadań: przegląd stanu bezpieczeństwa w szkołach, rekomendacje do szkolnych procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia, szkolenia dla nauczycieli i pracowników szkoły.
Wykład składał się z bloków tematycznych mających na celu omówienie zagrożenia przeciwdziałania zagrożeniu terroryzmem i został uzupełniony zostanie o dyskusję oraz wymianę spostrzeżeń. Część praktyczna szkolenia odbyła się w formie warsztatu na podstawie przygotowanych wcześniej scenariuszy – opracowanie sytuacji zagrożenia terroryzmem przez specjalistów z zakresu bezpieczeństwa w szkołach / placówkach oświatowych przy udziale policji, psychologów. Warsztat ma na celu obserwację znajomości procedur postępowania oraz umiejętność właściwej reakcji w sytuacji realnego zagrożenia. Po przeprowadzonym warsztacie prelegenci wskazali popełniane błędy, reakcję pożądaną oraz przećwiczyli wraz z uczestnikami szkolenia procedury właściwej reakcji na niebezpieczeństwo terroryzmu.

 

Partnerzy