Betlejemskie Światło Pokoju w Computer College 16-12-2016

Koszalińska ekipa zuchów i harcerzy obdarowała Computer College Betlejemskim Światłem Pokoju. Otrzymaliśmy także wspaniałe, świąteczne i noworoczne, życzenia od Związku Harcerstwa Polskiego. Jesteśmy szczerze wzruszeni i dziękujemy z całego serca.
Inicjatywa przekazywania światła narodziła się w Austrii i stanowiła element bożonarodzeniowych działań charytatywnych o nazwie „Światło w ciemności". Powstała w roku 1986. Rok później patronat nad przedsięwzięciem przejęli skauci austriaccy. ZHP włączył się do akcji w 1991 roku. Od tego czasu harcerze i zuchy otrzymują Światło od słowackich skautów i przekazują dalej, na wschód i na północ, m.in. do Rosji, Litwy, Ukrainy, Białorusi i Danii. Idea przekazania Betlejemskiego Światła jest symbolicznym gestem pojednania miedzy narodami i opiera się na misji szerzenia dwu największych i uniwersalnych wartości w życiu – wzajemnym wsparciu i pokoju.

Partnerzy